Ons verkiezingsprogramma online!

programfrontzaterdag 06 januari 2018 09:57

Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven.
Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Om een samenleving te vormen. De ChristenUnie gelooft dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan om geld en bezit. Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid.
Hierbij presenteren wij u ons nieuwe verkiezingsprogramma. Via onderstaande link kunt u/jij het donwloaden (PDF).
Programma ChristenUnie Helmond 2018

« Terug